Perspektivanalyser og større utredninger

Vi har gjennom en årrekke utført både perspektivanalyser og større utredninger som belyser reiselivets struktur, muligheter og utfordringer, det være seg nasjonalt eller regionalt. Noen offentlig tilgjengelig eksempler på slike analyser og utredninger finner du i Mimirs Brønn.

Her er for øvrig noen analyseoppdrag vi har utført den siste tiden:

 

 

Oppdragsgivers navn 

Kort beskrivelse av leveranse

Tidsrom

 

Innovasjon Norge Nordland

Kartlegging av reiselivets kunnskapsbehov i Nord-Norge

Januar 2012 ferdigstilte Mimir AS (Bård Jervan og Sarah Peters) utredningen: «Næringsstyrt forskning – identifisering av behov i reiselivet i Nord-Norge». Oppdraget ble utført for Prosjekt Reiseliv i Nord, som ledes av Innovasjon Norge for KRD. Målet er å oppnå en mer samordnet og målrettet innsats mellom virkemiddelapparatet og næringsaktørene i de tre nordligste fylkene.
2011-2012  

Buskerud Fylkeskommune

Forprosjekt Villrein som reiselivsattraksjon

Prosjektet er et ledd i arbeidet med regionale planer for villreinfjellene. Forprosjektet hadde som formål å vurdere potensial og forutsetninger for en bærekraftig verdiskaping knyttet til villrein. Rapporten vurderte blant annet attraktiviteten, og så på markedsinteressen for en rekke sammenlignbare opplevelsestilbud med «wildlife tourism» i andre land.
2011-2012  

Oljedirektoratet

Samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsvirksomhet ved et akutt utslipp av olje, Nordsjøen og Skagerrak

Underlagsrapport til utredning om konsekvenser. Formålet med rapporten er å angi forventede direkte kostnader for samfunnet knyttet til håndtering av konsekvenser av akutt utslipp av olje, herunder økonomiske konsekvenser for næringer som havbruk og reiseliv. Utført av Asplan Viak med Mimir AS som underleverandør.
2011  

Statkraft

Konsekvensanalyse reiseliv, vannkraftutbygging i Jostedalen

På oppdrag fra Statkraft gjorde Mimir AS v/ Ann-Jorid Pedersen i 2010 en konsekvensutredning for reiselivsnæringen ifm omsøkt utbygging i Jostedalen herunder konsekvenser for et område der man også driver naturbasert reiseliv.
2010  

OED

Konsekvenser for reiseliv av petroleumsvirksomhet i Lofoten-Vesterålen, Grunnlagsrapport

Oppdatering av faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten.  Konsekvenser for reiseliv i Lofoten-Vesterålen av petroleumsvirksomhet og av akuttutslipp fra skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet

Utført av Asplan Viak med Mimir AS som underleverandør
2010   

 

Utskrift E-post