Verdier

Vi liker å presentere ting rett fram og forståelig i Mimir. Derfor pleier vi å si det så enkelt som at vi alltid skal jobbe hardt, men likevel sørge for å ha det så morsomt og lærerikt at vi aldri går tomme. En slik holdning tror vi også smitter over på kundene våre, slik at de vil ønske å bruke oss igjen og igjen. Forøvrig er vi opptatt av å kunne stå personlig inne for alt vi leverer av råd og vurderinger. Og det betyr at vi går inn med liv og lyst i alle våre oppdrag.
 

Bærekraft

For oss er det viktig at kundene våre settes i stand til å løse egne utfordringer. Det er god bærekraft i praksis. Vi mener at det å utvikle et virkelig bærekraftig reiseliv er den eneste riktige veien å gå for Norge. Derfor forsøker vi alltid å ha en helhetlig tilnærming til reiselivsvirksomhet og stedsutvikling. Bærekraft handler for oss om å sikre en god balanse mellom økonomi, miljø, kultur og de sosiale aspektene på det stedet der mennesker lever og driver kommersiell virksomhet. Les gjerne mer om hvordan vi tenker rundt bærekraftspørsmålet under de ulike tjenestene vi utfører.

 

Miljøfyrtårn

MiljøfyrtårnVåren 2012 ble MIMIR sertifisert med Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en frivillig sertifiseringsordning, med bransjekrav tilpasset ulike virksomhetstyper. Som rådgivningsfirma og kontorvirksomhet forplikter MIMIR seg til å oppfylle en rekke krav innen både HMS, og blant annet innkjøp, avfallshåndtering, energibruk og valg av transport. MIMIR holder til i kontorfellesskapet Ingers Hage. I tillegg til at flere av bedriftene i kontorfellesskapet også er sertifisert kommer en rekke tiltak også de andre bedriftene til gode, og vi blir alle litt grønnere.
 

Samfunnsansvar

Hvert år støtter Mimir en samfunnsnyttig organisasjon. I år er vi Redd Barna bedriftsfadder. I tillegg støtter vi Young Life Helfcare & Education Foundation på Filipinene gjennom fadderbarnordningen. Les om Young Lifes virksomhet. Les om når Mimirs utsendte var på besøk hos House of Dreams i Cebu. "I am the dreamer  - but I am not the only one"

redd barna

Utskrift E-post