Samarbeid

En av de største utfordringene reiselivsnæringen står overfor er innovasjon, både ift. produktutvikling, organisering og distribusjon. Mimir er opptatt av å finne tiltak for å øke innovasjonsaktiviteten – både i enkeltbedrifter og på destinasjoner. Takket være bred erfaring og gode samarbeidspartnere kan vi løse et bredt spekter av oppdrag.

 

Asplan Viak
www.asplanviak.no

Bruce Erikson
www.stantec.com

Drivkraften - Prosjektledelse & Reiseliv
Lyngåsveien 10, 1786 HALDEN
www.drivkraften.no

Human Factors
Fred Olsensgate 1, 0152 Oslo
www.human-factors.no

Innoco AS
Pilestredet park 7, 0176 Oslo
www.innoco.no

Nordlandsforskning
www.nordlandsforskning.no

Norsk Design og Arkitektursenter
www.doga.no

Novadis
Norsk forskningssenter for opplevelsesbasert reiseliv
www.novadis.no

Per Tomas Govertsen
Havnegaten 3, 4515 Mandal
www.ballastbrygga.no

Svenner Reklamebyrå
Bredochsgate 1, 3256 Larvik
www.svennerreklame.no

Telemarksforsking
www.tmforsk.no

Prologue v/ Mette Mossige
www.prologue.no

Utskrift E-post