Bakgrunn

Mimir – Norges aller første rådgiver

Mimir ble regnet som den klokeste guden i den norrøne mytologien. Ifølge Snorre bodde han under livstreet Yggdrasil der han voktet selve kunnskapens brønn. Så innholdsrik var brønnen, og så klok var Mimir, at guden Odin satte sitt ene øye i pant for å få drikke av Mimirs kunnskapskilde. Da Odins fiender en dag tok Mimir som gissel og skilte hodet hans fra kroppen, ga Odin hodet trolldomskraft slik at det igjen kunne tenke og snakke. Dermed fortsatte Mimir å gi Odin verdifulle råd i vanskelige saker og holde han orientert om hva som skjedde i verden utenfor.

Inspirert av historien om den første norske rådgiveren, har MIMIR AS siden 1996 levert rådgivningstjenester til private bedrifter og attraksjoner, til reisemål, offentlige etater, Innovasjon Norge og en rekke andre kunder i hele landet. Vår kjernekompetanse er reisemålsutvikling, markeds- og konseptvurderinger, opplevelsesdesign og attraksjonsutvikling, klyngeutvikling og prosjektledelse, samt ulike typer analyser og utredninger.

Utskrift E-post