Mimirs brønn

Velkommen til Mimirs brønn!

Her finner du et utvalg av gode kilder til informasjon som vi bruker i vårt arbeid. Siden oppdateres kontinuerlig. 

 

NETTBASERTE RESSURSER

www.reiselivskunnskap.no -  Et minutt og du er oppdatert på siste reiselivsnytt fra hele landet

www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/  - det naturlige stedet for å øke din kunnskap om trender, markedsundersøkelser, satsingsområder etc for norsk reiseliv.

www.opplevelserinord.no - Opplevelser i nord er et forskningsprogram for og med reiselivet som drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø Norges aktiske universitet, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, NORUT og NIBIO. Programmet er finansiert gjennom Forskningsløft Nord, Norges forskningsråd. Programmet består av 11 delprosjekter med problemstillinger relatert til innovasjon, læring, entreprenørskap, næringsutvikling, markedsføring, kundeperspektiv, verdiskaping,  destinasjonsutvikling, organisering og ledelse innen service og opplevelsesorientert reiseliv i nordområdene spesielt. Rundt 50 forskere deltar i prosjektet.

 

BØKER OG RAPPORTER

Eventful cities - cultural management and urban revitalisation av G. Richards og R. Palmer. BH Publishing (2010)

Events as a strategic marketing tool av R. Olderen og D. Gerritsen. CABI Tourism Texts (2011/2014)

Oplevelsesøkonomi og Innovation redigert av Søren Würtz. INVIO - Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi (Antologi 2010 - 2014)

Opplevelsesøkonomi - Kunsten å designe opplevelser av Ann-Jorid Pedersen. Cappelen Damm Akademisk (2012)

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge av Menon Business Economics og Nordlandsforskning for Nærings- og Handelsdepartementet (2013)

Event Tourism - Concepts, international case studies and research av Donald Getz. CCC (2013)

Handbook on the Experience Economy av Jon Sundbo (redaktør) og Flemming Sorensen (redaktør). EE Publishing Ltd. (2013)

Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries av G. Alsos (redaktør) D. Eide (redaktør) og E. Madsen (redaktør). EE Publishing (2014)

Norsk Reiselivsnæring 2025 - en scenarioanalyse utgitt av Menon (2014)

Innovasjon i praksis - veien til den andre siden redigert av Sjur Dagestad. Innoco (2014)

Opplevelsesbasert verdiskaping av Ann-Jorid Pedersen. Cappelen Damm Akademisk (2015)

Fakta om opplevelsesbasert reiseliv utarbeidet av Kunnskapsparken i Bodø for Indeks Nordland (2015)

Fem år med Opplevelser i Nord (2015)

Nøkkeltall for norsk turisme 2014 utgitt av Innovasjon Norge (2015)

Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen av Øystein Jensen og Kåre Skallerud. Cappelen Damm Akademisk (2015)

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge - utvikling og fremtidspotensial utgitt av Menon (2015)

Utskrift E-post