Kurs for politikere og andre premissleverandører

Politikere og andre offentlige aktører er viktige premissleverandører for reiselivet.  Vil tilbyr kurs som gjør at premissleverandørene får kunnskap til å fatte bedre beslutninger. Typiske tema i kursene kan være grunnleggende reiselivsforståelse, hvem gjør hva i norsk reiseliv, rolledeling mellom offentlige private aktører, fellesgoder, reisemålsutvikling og partnerskap. Kursene skreddersys hver gang slik at de dekker de tema og problemstillinger som er viktige for oppdragsgiver.

Utskrift E-post