Foredragsholdere

Våre rådgivere benyttes også som foredragsholdere og konferanseledere, samt som fagansvarlige for ulike kompetansetiltak. Evalueringer fra konferansene viser at vi både oppleves som kunnskapsrike, relevante og gode til å formidle. De vanligste temaene for vår undervisning er knyttet til opplevelsesdesign, trender og fremtidsperspektiver, markedskunnskap og kjøpsadferd, distribusjon, attraksjonskraft, reisemålsutvikling, bærekraftig reiseliv og organisering.

Flere av oss har kompetanse i å undervise på høgskolenivå, og er pt også knyttet til hhv Universitetet i Nordland og Høgskolen i Østfold.
 

Utskrift E-post