Kurs i opplevelsesdesign

Introduksjon

Opplevelsesdesign er et nytt og spennende fagområde i reiselivet. Flere aktører har erfart hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og salg til helt nye målgrupper.

En meningsfull opplevelse defineres gjerne som flersanselig, positiv, omfattende og minneverdig. Meningsfulle opplevelser kan føre til at en person endrer seg eller sitt syn på noe, det vil si at han virkelig berøres følelsesmessig og mentalt. Å beherske opplevelsesdesign er viktig i et kommersielt perspektiv. På den ene siden skal man tilfredsstille behovet for en sterk, personlig opplevelse for gjesten, på den andre siden må man effektivisere produksjonen slik at den gir reell lønnsomhet. Du som aktør har en rekke verktøy og virkemidler du kan benytte i utvikling av meningsfulle opplevelser, for eksempel fysisk tilrettelegging, samskaping og dramaturgi.

I tillegg til å bruke kunnskapen om opplevelsesdesign inn i alle våre prosjekter tilbyr vi følgende kurs og workshops:

  • LEO-Mimir kurs
    • grunnkurs som går fra lunsj-lunsj (disse kursene inngår i Innovasjon Norges kursportefølje)
       
  • Foredrag og workshops i opplevelsesdesign

 

Nytt høgskolekurs i opplevelsesdesign

Høsten 2012 og våren 2013 kunne Universitetet i Nordland tilby et samlingsbasert pilotkurs i opplevelsesdesign. Undervisningen ble lagt opp med tre tredagers samlinger i Bodø med oppgaver underveis og en 15 studiepoengs mappeeksamen til slutt. Kurset hadde flere spennende foredragsholdere som ga en grunnleggende forståelse av opplevelsesøkonomiens mekanismer i tlllegg til teoretisk og praktisk kunnskap om hva som gir verdifulle opplevelser. Kurset var myntet på både de som var i arbeid, enten i en reiselivs- eller opplevelsesbedrift, i et destinasjonsselskap eller i en offentlig institusjon som jobber aktivt med reiseliv og utvikling.
Mimirs rådgiver Ann-Jorid Pedersen har vært sentral i utviklingen av fagplan og metodikk for kurset, og var også en av hovedforeleserne. Pilotkurset ga 15 vekttall innenfor en bachelorutdannelse, og var støttet av Nordland Fylkeskommune, DA Bodø og Arena Innovative Opplevelser, og ligger formelt under Handelshøgskolen i Bodø. For mer informasjon, se www.novadis.no og kursomtale UiN.

 

 

Utskrift E-post