Klyngeledelse

Cluster management I Mimir mener vi at nettverksbasert bedrifts- og  klyngeutvikling i reiselivet understøtter næringens behov for mer innovasjon og økt lønnsomhet, og at Innovasjon Norges virkemidler til dette er godt tilpasset reiselivsnæringens behov.
 
Bård har siden 2008 ledet klyngen Innovative Opplevelser som består av ca 50 virksomheter i Nordland og Svalbard. I 4 år var dette et  ARENA-prosjekt som var en del av den nasjonale satsningen på klyngebasert næringsutvikling. Før det var Bård i 5 år en del av ledelsen for Innovativ fjellturisme. Begge prosjektene er en del av ARENA/NCE-programmet som eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Bård er medlem av European Cluster Managers Club, og klyngeledelsen for Innovative Opplevelser har fått EU-utmerkelsen Cluster Management Excellence – Bronze level. Den eksterne evalueringen av ARENA Innovative Opplevelser, utført av Oxford Research, omtaler dette som en svært vellykket satsning.
 
Bård har også oppdrag med å bistå ARENA-prosjekter (også i andre bransjer) i oppstartsfasen. Han har, sammen med sin kollega Marie Bergsli, vært med i oppbyggingen av bedriftsnettverkene Telemark 2.0 og The Conference Coast.
 
Marie er også en del av prosjektledelsen i Innovative Opplevelser. I tillegg har hun deltatt i oppstart og prosjektledelse av bedriftsnettverkene «Export Harstad», «Blide barn» i Vestfold/Telemark, Let`s Go Vestfold.

Utskrift E-post