Strategirådgivning

Et av Mimirs viktigste kompetanseområder er knyttet til strategiutvikling og langsiktig tenkning både for bedrifter og reisemål. Vårt utgangspunkt for strategiarbeid er å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og å avklare virksomhetens mål, visjoner og forutsetninger for å lykkes. Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget, slik at det blir enklere og mindre risikofylt for kunden å foreta endelige veivalg. Mimirs rådgivere har også lang erfaring i å løfte strategier over i operative markeds- og forretningsplaner. Vi legger stor vekt på at planene faktisk skal kunne gjennomføres og at de skal bidra til økt lønnsomhet for våre kunder.

Utskrift E-post