Reisemålsutvikling og masterplaner

Reisemålsutvikling er et sammensatt fagområde og krever kompetanse på en rekke områder. Det handler om hvordan et reisemål best kan utvikles for å gi lønnsomme bedrifter, fornøyde gjester og et godt lokalsamfunn – på kort og på lang sikt.

Hva som er viktig varierer fra sted til sted, men situasjons- og mulighetsanalyser, strategiutvikling, fysisk planlegging og bærekraft er alltid sentralt. Utfordringen ligger i å sette dette sammen til et strategisk rammeverk som alle aktørene på reisemålet forholder seg til i den videre utviklingen.

En stor del av porteføljen til Mimir as har de siste årene vært prosjektledelse for slike helhetlige utviklingsplaner, også kalt Masterplaner, for norske reisemål. Prosessene inneholder omfattende konsept- og veivalgsdiskusjoner som konkretiseres ned i klare anbefalinger for markedsvalg, arealbruk, anleggs- og aktivitetsutvikling, dvs. et helhetlig rammeverk. Det er derfor viktig at slike planer er ønsket av både næringsaktører, grunneiere, offentlige myndigheter og andre involverte parter. Vi ser også nå at disse planene/rammeverkene danner utgangspunktet for kommunenes revisjon av kommune- og kommunedelplaner. Vi legger i disse prosjektene stor vekt på at det er de lokale aktørene selv som skal fatte de viktige beslutningene.

Til nå har vi ferdigstilt masterplaner for Geilo, Hovden, Norefjell og Golsfjellet, Narvik, Lofoten og Sør-Helgeland. I disse prosjektene trekker vi ofte inn våre samarbeidspartnere. Særlig har SE-Group Inc og i noen prosjekter også Asplan Viak AS en spesialkompetanse som ofte er viktig for et godt resultat. I løpet av de siste årene har vi jbber vi med reisemålsprosjekter etter Innovasjon Norges Hvitebok for reisemålsutvikling på følgende steder i Norge:

Bodø, fase 1 og 2 fra vår 2014

Svalbard, fase 1 og 2 fra 2013

Nordkapp, fase 1 og 2 fra vår 2012

Kirkenes, fase 1 og 2 fra vår 2013

Sør-Helgeland, fase1,2 og 3 fra vår 2012

Vesterålen, fase 1 høst 2012

Her kan du laste ned HVITEBOKA (PDF)

Utskrift E-post