Markedsanalyser og vurderinger

Mimir er opptatt av å gjøre markedsvurderinger og lønnsomhetsanalyser i et opplevelsesøkonomisk perspektiv. Det innebærer at foredlingsgraden på produktene får ekstra oppmerksomhet og at vi hjelper kundene til å tenke både helhetlig og målrettet i forhold til kundens preferanser. På dette området samarbeider vi tett med dyktige tjenestedesignere og opplevelsesdesignere nasjonalt og internasjonalt, og forsøker å være helt i front av utviklingen.


Mimir utfører både markedsanalyser og produkt- og attraksjonsvurderinger for bedrifter, reisemål, kulturinstitusjoner og attraksjoner. Analysene dimensjoneres etter behov og vi velger metode for datainnsamling og analyseopplegg i samråd med våre oppdragsgivere. Vi samarbeider med flere ulike statistikk- og analysebyråer, og spesielt vil vi nevne Statistisk Sentralbyrå, Norsk Gallup Institutt AS. Ofte er slike undersøkelser også knyttet til reisemålsprosjekter, der kartlegging av markedsposisjon og markedsmuligheter er sentrale problemstillinger. I samarbeid med våre samarbeidspartnere kan vi også gjennomføre kundetilfredshetsmålinger i bedrifter, på attraksjoner eller på destinasjonsnivå. Dette er undersøkelser som gir helt konkrete signaler om hva dagens kunder er tilfreds med og hva som er viktig å forbedre. Et annet produkt i vårt tjenestetilbud er holdningsundersøkelser som synliggjør enten innbyggernes, hytteeieres eller andre interessenters holdning til en videre reiselivsutvikling i en kommune eller på en destinasjon. Slike undersøkelser er gjort for blant annet Risør, Bykle/Hovden og Golsfjellet.

Mimirs rådgivere har videre bred erfaring med markedsbetraktninger, potensial- og lønnsomhetsvurderinger for attraksjoner og opplevelsesanlegg. Verktøyene og modellene vi har utviklet til dette arbeidet kan benyttes både ved nyetableringer og ved videreutvikling av eksisterende attraksjoner. Vi legger vekt på å gi konkrete råd om både utformingen av anleggene og innholdet, dette ut fra hvilke målgrupper attraksjonen retter seg mot.

Utskrift E-post