Innovasjon og nyskaping

En av de største utfordringene reiselivsnæringen står overfor er innovasjonsbehovet, både ift. produktutvikling, organisering og distribusjon. I alle våre oppdrag er vi opptatt av å bidra til å skape vilje og evne til reell fornyelse og nytenkning, det være seg i enkeltbedrifter eller på destinasjonsnivå. Her jobber vi sammen med flere dyktige aktører i innovasjonsbransjen, både innenfor akademia og ute i arbeidslivet, blant annet selskapet Innoco AS i Oslo, Human Factor i Larvik, innovasjonslinjen på Høgskolen i Østfold og et internasjonalt ekspertpanel ledet av Lapland Centre of Expertise i Finland. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler og prøver vi ut modeller, løsninger og arbeidsverktøy som skal gjøre innovasjonsarbeidet lettere og ikke minst mer systematisert.

Utskrift E-post