Etablererveiledning for småbedrifter

I mange sammenhenger er det ikke nødvendig å igangsette større analyser, utredninger eller utviklingsprosjekter. Ofte kan det være nok med en idéavklaring, en gjennomgang av noen grunnleggende suksesskriterier eller en identifikasjon av hovedmarkeder. Mimirs rådgivere har lang erfaring med en-til-en-veiledning. Spesielt innenfor landbruks- og kulturbasert reiseliv har vi jobbet med en lang rekke enkelttilbydere og småprosjekter.

Mimir bidrar med designprosesser i reiselivs- og opplevelsesbedrifter (forstudie).

PROSESS FOR FORSTUDIE (PDF)

Utskrift E-post