Mimir utvider

I 2016 feiret Mimir sitt 20-årsjubileum.  Nå styrker vi laget og befester vår posisjon som Norges eldste og mest allsidige rådgivingsmiljø med reiseliv og opplevelsesnæring som tjenesteområde. Vi er fra før fire partnere med lang fartstid i bransjen. Tidligere i år ble Janne Auby, som jobber med grafisk design og digitale løsninger, ansatt. Når vi  nå også får Ingrid Solberg Sætre på laget, vil Mimir ha seks kompetente og erfarne rådgivere på heltid. Ingrid har gjennom sitt selskap Drivkraften AS jobbet med rådgivning innen reiseliv og opplevelsesnæringen i over 10 år.

Økt etterspørsel

Mimir har i over 20 år  levert tjenester over hele Norge, og har for tiden oppdrag fra Svalbard i nord, Kirkenes i øst til Oslo, Norefjell, Gudbrandsdalen og Valdres midt i landet og Flekkefjord i sør. Det er særlig innen destinasjonsutvikling, klynge- og nettverksledelse, samt bedrifts- og opplevelsesutvikling at Mimirs tjenester er etterspurt. Vi merker nå en økt etterspørsel etter våre tjenester og har derfor utvidet teamet med to nyansettelser.

Rustet for reiseliv 2.0

Digitale løsninger for kommunikasjon og bruk av sosiale medier blir en stadig viktigere del av reiselivsaktørenes hverdag. Vi ser et økende behov for å bistå våre kunder på dette tjenesteområdet og har derfor ansatt Janne med 25 års fartstid fra reklamebyråbransjen som AD/designer. Det nye reiselivet, som vi liker å kalle «Reiseliv 2.0», handler også om at reiselivsvirksomhet er blitt langt mer opplevelsesdrevet og at bedriftene er blitt mer avhengig av kunnskap for å lykkes. Vi opplever derfor en stadig økende etterspørsel etter tjenester innen fagfeltet opplevelsesdesign og opplevelsesbasert verdiskaping. Vår rådgiver Ann-Jorid Pedersen har skrevet to anerkjente fagbøker på området;  «Opplevelsesøkonomi - Kunsten å designe opplevelser» og «Opplevelsesbasert verdiskaping», begge utgitt på Cappelen Damm Akademisk.
 

Endringsagenter

Utviklingen gjør at mange virksomheter har et stort omstillingsbehov.  Vi ser at vår rolle derfor ofte mer er å være «endringsagenter» enn tradisjonell rådgivere. Slik vi ser det, handler Reiseliv 2.0 også om at definisjonen av hva som er reiselivsnæring og ikke, endres. Vår erfaring er at å skape og levere opplevelser er like viktig for festivaler, museer, kulturaktører, måltidsleverandører, friluftslivets aktører, idrettsarrangement og historiske steder, og at samspill på tvers av tradisjonelle «siloer» styrker evnen til innovasjon og lønnsomhet. Opplevelsesøkonomien gir nye muligheter for alle, og samarbeid bidrar til å fylle det årshjulet av opplevelser som er avgjørende for at dette skal bli en viktig vekstnæring for Norge.
 

Klynger og FoU skaper utvikling for næringen

Alle Mimirs rådgivere har erfaring som klyngeleder  i det nasjonale klyngeprogrammet,  som prosjektledere for bedriftsnettverk eller andre store utviklingsprosjekter. Vi er derfor vant til å fasilitere omstilling,  endring og nye samhandlingsarenaer. Særlig i nærings- og kunnskapsmiljøet rundt klyngen Innovative Opplevelser er det over tid skapt en plattform for samspill mellom bedrifter, FoU-miljøene og virkemiddelapparatet i Nordland som får stor oppmerksomhet, også i andre land. I tillegg synes det på bedriftenes bunnlinjer og profesjonalisering. I skifylket Oppland leder rådgiver Torill Olsson et stort innovasjons- og utviklingsprosjekt for utvalgte hoteller, der målet er å omskape den økende interessen for langrenn til ny trafikk og økt verdiskaping.

Vi leverer også tjenester innen arrangementsutvikling, og rådgiver Marie Bergsli har vært sentral i arbeidet med å bygge opp Norsk Opplevelseskonferanse til en ledende norsk reiselivskonferanse og nettverksarena. Den eies av klyngen Innovative Opplevelser, der Mimir har vært engasjert som klyngeledelse siden 2008.
 

Destinasjonsutvikling og bærekraft

Seniorpartner Bård Jervan har både ledet arbeidet med førsteutgaven og senere revisjon av Innovasjon Norges Håndbok for Reisemålsutvikling, og bistår også Innovasjon Norge med å lære opp og sertifisere prosjektledere for arbeid med dette fagfeltet.  Vi har også vært engasjert i å jobbe frem modeller for bærekraft på destinasjonsnivå samt for frivillig fellesgodefinansiering. Begge temaer er helt sentrale i reisemålsprosesser.

Vår erfaring er at reisemålsprosessene er krevende og ofte tar mer tid enn de mest handlingsorienterte aktørene er vant til. Vi ser likevel at destinasjoner der strategiene blir godt forankret hos både private og offentlige aktører, samt balanserer hensynet til langsiktig bærekraft (People-Profit-Planet), høstes det resultater år etter år. En destinasjonen som i senere tid har hatt  stor nytte av en slik prosess er Svalbard,  som hadde en vedtatt og gjennomarbeidet Masterplan å legge fram da behovet for omstilling fra gruvedrift til ny næringsaktivitet kom på dagsorden i fjor. Svalbard er nå godt i gang med sin «fra ord til handling-fase», i tråd med Håndbokas oppskrift, og all innsats gjøres på en bærekraftig plattform.
 

Erfaring og evne til å utfordre er viktig når tidene endres

Det er et løpende behov for nytenkning og innovasjon i norsk reiseliv, og vår ambisjon er å være med å gjøre en forskjell for dem som vil satse og skape nye opplevelser og tilbud i årene som kommer. Derfor er vi også opptatt av å bygge team med ulike typer samarbeidspartnere for å løse de oppdragene vi påtar oss. Vi samarbeider med både FoU-miljøer, arkitekter, tjenestedesignere, kundeinnsiktspesialister, planleggere, tallknusere og kunstnere. Sammen med vår egen faglige innsikt mener vi det gir en god miks av erfaring og nytenkning og ikke minst et bredt spekter av metoder og verktøy.

I norrøn mytologi var jotnen Mimir rådgiver for Odin, den klokeste av alle guder. Selv Odin mente altså det var smart å ha noen til å hjelpe seg med «å se ting han ikke selv så». På samme måte mener våre mange oppdragsgivere og samarbeidspartnere både nasjonalt, regionalt og lokalt at vi i Mimir har en rolle å spille i norsk reiseliv i dag og i fremtiden.   

Derfor styrket vi laget og befester vår posisjon slik at vi kan være med å hjelpe norsk reiseliv over i «Reiseliv 2.0» og de mulighetene for vekst og større verdiskaping som ligger der.
 

Bilde fra venstre: Bård Jervan, Ann-Jorid Pedersen, Torill Olsson, Marie Bergsli, Ingrid Solberg Sætre og Janne Auby.

 

Utskrift E-post