Håndbok for reisemålsutvikling - ny utgave

Håndbok for reisemålsutvikling er en oppdatert
og videreutviklet versjon av «Hvitebok for
reisemålsutvikling» som har vært tilgjengelig fra
Innovasjon Norge siden 2003. Bård Jervan i Mimir har gjennomført revisjonen.

 

Hvitebok for reisemålsutvikling»har vært tilgjengelig fra Innovasjon Norge siden 2003. Boka er nå revidert for 3. gang basert på erfaringer fra en rekke ulike reisemål samt endringer i markedsforhold, næringens behov og offentlige rammebetingelser.

 

Målet med Håndboka er å bidra til utviklingen av attraktive,bærekraftige og lønnsomme reisemål gjennom utvikling av helhetlige og langsiktige strategiske planer og bedre samhandling på reisemålene.

 

Norske reisemål har så ulik struktur, størrelse og markedsgrunnlag at alle ikke kan utvikles over samme lest. Reisemålsutviklingen er derfor en prosess som må skreddersys for det enkelte reisemål. Håndboka vil gi innsikt i faglige verktøy, prosesser og erfaringer i dette arbeidet. Håpet er at den skal kunne fungere som et oppslagsverk til hjelp i reisemålsutviklingsprosessen.

Målgruppen for håndboka er destinasjonsselskaper, reisemål, næringsutvikling- og omstillingsorganisasjoner, rådgivere/prosjektledere, reiselivsaktører, saksbehandlere/ planleggere i kommunene og investorer.

 

Utgiver av Håndbok for reisemålsutvikling er Innovasjon Norge. Håndboka er et viktig verktøy i Innovasjon Norges arbeid med reiselivsutvikling i Norge.

 

Revisjonen av Håndbok for reisemålsutvikling er gjennomført av Bård Jervan fra Mimir AS. Erik Plathe i Asplan Viak har også bidratt med tekst og Ann-Jorid Pedersen og Torill Olsson i Mimir AS har bidratt med innspill og erfaringer fra sitt arbeid med reisemålsutvikling.

Revisjonen er ledet av Lise Fotland Aaseng i Innovasjon Norge.

Her kan du laste ned "Hvitebok for reisemålsutvikling"

 

 

 

Utskrift E-post