Villrein som ressurs for reiselivet

Mimir v/Torill Olsson har vært en del av et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på villrein som ressurs for reiselivet. Rapporten for prosjektet ble overlevert Klima- og miljøministeren i går.

Mer informasjon om dette arbeidet og mulighet for å laste ned rapporten finner du her.

(Foto: Arne Nyaas - villrein.no)

Utskrift E-post